Sprawozdania finansowe i merytoryczne PTSR oddział Wielkopolska

1. Sprawozdania merytoryczne z działań:

rok 2019 cz. 1, rok 2019 cz. 2

rok 2018 cz. 1, rok 2018 cz. 2

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007

——————————————————————————–

2. Sprawozdania finansowe PTSR :

Rok 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Rok 2017

rok 2017 cz. 1 , rok 2017 cz. 2 , rok 2017 cz. 3

Rok 2016

rok 2016 cz. 1 , rok 2016 cz. 2 , rok 2016 cz. 3

Rok 2015

rok 2015 cz. 1 , rok 2015 cz. 2 , rok 2015 cz. 3

Rok 2014

rok 2014 cz. 1 , rok 2014 cz. 2

Rok 2013

rok 2013 cz. 1 , rok 2013 cz. 2 , rok 2013 cz. 3

Rok 2007-2012

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

rok 2008

rok 2007


Leave a Comment: