Rada Główna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego na lata 2022-2026 ukonstytuowana 23.01.2022

Tomasz Połeć RG PTSR – Przewodniczący RG
Agnieszka Andrzejczyk z Oddziału Radom – Wiceprzewodnicząca RG
Krzysztof Kaczmarek z Oddziału Konin – Wiceprzewodniczący RG
Adam Kaduczka z Oddziału Zawiercie – Sekretarz RG
Daniel Litwiński z Oddziału Pomorskiego – Skarbnik RG
Katarzyna Adamczyk-Drożyńska z Oddziału Sławków
Krystyna Podlasek z Oddziału Łódź
Alina Machuderska z Oddziału Warszawskiego
Izabela Sękowska z Oddziału Wielkopolska

 Główna Komisja Rewizyjna RG Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego na lata 2022-2026 ukonstytuowana 23.01.2022

Grażyna Błażejewska z Oddziału Konin – Przewodnicząca KR RG PTSR
Jan Wróbel z Oddziału Warszawskiego – Wiceprzewodniczący KR RG PTSR
Anna Sałek z Oddziału Warszawskiego – Sekretarz KR RG PTSR
Małgorzata Kamoda z Oddziału Zawiercie
Dariusz Łaski z Oddziału Nadbużańskiego

Kontakt do władz PTSR z siedzibą w Warszawie : biuro@ptsr.org.pl


Leave a Comment: