Skład Rady Głównej PTSR (od grudnia 2017):

 • Tomasz Połeć – Przewodniczący
 • Krystyna Frankowska – Wiceprzewodnicząca
 • Helena Kładko – Wiceprzewodnicząca
 • Roma Dobra – Skarbnik
 • Joanna Okarma – Sekretarz
 • Justyna Ochman – Członek
 • Małgorzata Felger – Członek
 • Grażyna Sikora – Członek
 • Mirosław Wilk – Członek
 • Agnieszka Janik – Członek
 • Helena Konarska – Członek

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej PTSR (od września 2018):

 • Bogusława Kantor-Glapińska – Przewodnicząca
 • Bożena Ciesielczuk – Wiceprzewodnicząca
 • Anna Sałek – Sekretarz
 • Renata Kowalska – Członek
 • Barbara Jaworek – Członek

Kontakt do władz PTSR z siedzibą w Warszawie : biuro@ptsr.org.pl


Leave a Comment: