Od wielu lat staramy się pozyskiwać fundusze na realizacje projektów. Dzięki temu mamy możliwość oferować naszym członkom wsparcie w postaci rehabilitacji grupowej , domowej , wsparcie psychologa, terapii biofeedback, oraz pomocy ze strony asystenta


Leave a Comment: