Projekty – podstawowa forma wsparcia udzielanego osobom chorym na SM

PTSR Oddział Wielopolska prowadzi w roku 201920 następujące projekty

A. Dofinansowanie przez Urząd Miasta Poznań :

  1. Walczymy z SM z całych sił
  2. “Teatr, Ruch i Rozmowa -2020 XI edycja –  Zespół działań usprawniających i terapeutycznych dla chorych na SM.
  3. Dofinansowany przez PFRON – projekt pn.  „RAP – B 2019-20” – Rehabilitant – Asystent – Psychoterapia – Biofeedback” :

Na chwilę obecną rekrutacja do  projektu

  • RAP-B 2019-20

jest zamknięta. Będziemy starali się pozyskać dofinansowanie z do innych projektów . W razie akceptacji będziemy Państwa informować