Projekty – podstawowa forma wsparcia udzielanego osobom chorym na SM

PTSR Oddział Wielopolska prowadzi w roku 2020 następujące projekty, dofinansowane przez:

A. Urząd Miasta Poznań :

  1. “Walczymy z SM z całych sił”
  2. “Teatr, Ruch i Rozmowa -2020 XI edycja –  Zespół działań usprawniających i terapeutycznych dla chorych na SM”
  3. “Bezpieczeństwo 2020”

B. PFRON:

1. “RAP-B 2019-20” – Rehabilitant – Asystent – Psychoterapia – Biofeedback”

Rekrutacja do  projektu “RAP-B 2019-20” jest zamknięta.

Systematycznie staramy się o pozyskanie środków na realizację kolejnych projektów, mających na celu wsparcie osób chorych na SM.

W przypadku akceptacji będziemy Państwa informować.