Szanowni Państwo,

Informujemy, że chcielibyśmy przeprowadzić wybory uzupełniające (zdalnie – online) na początku grudnia 2020r. Nadal jednak brakuje osób do prowadzenia oddziału. Zgłosili się chętni do Komisji Rewizyjnej i jedna osoba do Rady Oddziału. Jeżeli nie uzbieramy 5 osób oddział zostanie zamknięty i przerwana jakakolwiek działalność.

Proszę się zastanowić czy nie warto włożyć trochę wysiłku w prowadzenie działalności i nadal korzystać z wszelakiej pomocy, którą można uzyskać dla osób chorych na SM od stowarzyszenia. Wszyscy członkowie tworzą stowarzyszenie i sami muszą zadbać   o sprawy związane z jego działalnością. Nie ma możliwości aby ktoś inny to zrobił.

Swoje kandydatury prosimy zgłaszać na adres poznan@ptsr.org.pl.  Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu  887 468 862 – Paweł Ciesielski.

Posted in Bez kategorii

Szanowni Państwo,

w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią i jednocześnie pilną koniecznością przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Oddziału prosimy wszystkie osoby chętne do udziału w zebraniu w formie online o zgłaszanie się mailowo na adres poznan@ptsr.org.pl. – (imię, nazwisko oraz aktualny email) 

Jednocześnie informujemy iż potrzebne są 3 osoby do Rady Oddziału (wiceprzewodniczący i członkowie RO) oraz jedna osoba do Komisji Rewizyjnej. Osoby chętne na w/w stanowiska prosimy o zgłaszanie kandydatur mailowo.

Pragniemy poinformować, że bez uzupełnienia Oddział ( z przyczyn formalnych) nie będzie mógł nadal funkcjonować.

Do czasu wybrania brakujących członków RO wstrzymane pozostają wszelkie płatności związane z programem PLiR oraz zawieszone działania pozyskiwania wszelkich form wsparcia dla naszych członków.

Posted in Bez kategorii

W ZWIĄZKU Z POGARSZAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ ZWIĄZANĄ Z PANDEMIĄ PLANOWANE SPOTKANIE W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Posted in Bez kategorii

SZANOWNI CZŁONKOWIE WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PTSR-u

24 PAŹDZIERNIKA ODBĘDZIE SIĘ 2 CZĘŚĆ WALNEGO ZEBRANIA.
PODCZAS PIERWSZEGO SPOTKANIA BYŁA NAS GARSTKA.

SZANOWNI PAŃSTWO,

OGROMNIE WAS POTRZEBUJEMY, ŻEBY ISTNIEĆ I DZIAŁAĆ.

BEZ AKTYWNEGO UDZIAŁU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, NIE JEST TO MOŻLIWE .

PROSIMY O UDZIAŁ W SPOTKANIU.  

Posted in Bez kategorii

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 26 września 2020 roku w Sali Duszpasterstwa Akademickiego przy ul. Św. Rocha 10 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków PTSR Odział Wielkopolska.

Rozpoczęcie zebrania – godzina 12.00.

W razie braku kworum – rozpoczęcie 12:30

Przypominamy o obowiązujących obostrzeniach związanych z covid-19. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości między sobą (powyżej 1,5 metra), prosimy o zakrywanie nosa i ust maseczką (maseczki będzie można pobrać w punkcie dezynfekcji, podobnie rękawiczki)

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – wyborczego

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego przywitanie wszystkich przybyłych członków oraz gości. (informacja o covid-19, środkach zabezpieczenia, rozdanie maseczek, rękawiczek)
 2. Przedstawienie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków – przyjęcie uchwałą
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

a. Przewodniczącego,    

b. Sekretarza.

 • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
  • skrutacyjnej
  • wniosków i uchwał

6. Rozpatrzenie odwołania p. Dagmary Bydałek – uchwała

7. Sprawozdanie Rady O/PTSR z działalności za 2019 r

 1. przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2019r
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019r

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2019 r. i rekomendacja do udzielenia absolutorium

9. Uchwały i głosowanie

a. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2019 r.

b.  Przyjęcie sprawozdania finansowego 2019 r.

c.  Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r. i udzielenie absolutorium Radzie Oddziału PTSR

d.  Przyjęcie rezygnacji członków?

10. Wybór członków Rady Oddziału

11. Wybór Komisji Rewizyjnej

12.  Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów w Warszawie

13. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków

14.  Sprawy różne. Omówienie zasad dalszego działania biura, Rady
i wolontariuszy.

15. Zamknięcie obrad

Posted in Bez kategorii

Szanowni Państwo,

Zebranie walne wyborcze zaplanowane na 22 sierpnia nie odbędzie się. Zapraszamy 26 września.
O szczegółach poinformujemy wkrótce droga mailową, zamieścimy także informacje na stronie PTSR Oddział Wielkopolska.

Posted in Bez kategorii

Poznań, dnia 24.07.2020 rok.

Do Członków PTSR Oddział Wielkopolska

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 22 sierpnia 2020 roku w Sali Duszpasterstwa Akademickiego przy ul. Św. Rocha 10 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków PTSR Odział Wielkopolska.

Rozpoczęcie zebrania – godzina 12.00.

W związku ze zmianami personalnymi w składzie Rady Oddziału, zachodzi konieczność przeprowadzenia Wyborów Uzupełniających.

Zebranie będzie dotyczyło:

 1.  wyboru nowych członków Rady Oddziału,
 2. zwiększenia liczebności członków Rady Oddziału.

Propozycje osób kandydujących do Rady Oddziału, proszę składać drogą elektroniczną (radaptsr@gmail.com) do dnia 10 sierpnia 2020 roku.

Lista zgłoszonych kandydatów zostanie przesłana do Państwa drogą elektroniczną do dnia 14 sierpnia 2020 roku.

Członkowie, którzy nie mogą osobiście wziąć udziału w zebraniu, mają możliwość zagłosowania przez osobę wcześniej upoważnioną będącą członkiem Stowarzyszenia.

Upoważnienia należy wysłać drogą elektroniczną na podany wcześniej adres email do dnia 18 sierpnia 2020r. Upoważnienia przesłane po tym terminie nie będą honorowane. Dotyczy to również upoważnień dostarczonych w dniu wyborów.

Z poważaniem.

Rada Oddziału

Posted in Bez kategorii

Ponownie, Miasto Poznań oferuje pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów powyżej 70. roku życia w dotarciu do lokali wyborczych.

Bezpłatny transport można zamówić dzwoniąc na miejską infolinię Poznań:

Kontakt (tel: 61 646 33 44).

Zgłoszenia przyjmowane są do piątku, 10 lipca do godz. 15:00.

Transport obejmuje także, o ile jest to konieczne, przejazd z opiekunem/członkiem rodziny. Usługa będzie realizowana w godzinach głosowania, czyli od 7:00 do 21:00 (ostatni transport można zamówić na godz. 20:00).

Więcej informacji:

https://www.poznan.pl/mim/wortals/news,9361/wortal,324/transport-dla-osob-majacych-trudnosci-z-poruszaniem-sie,149285.html?fbclid=IwAR3U48anyR7r-sG3aeVrGV1FOVvjuouZWPgOYFuJpR4Cz9WDfniG5mOF2lE

Posted in Informacje

Z ogromną radością publikujemy zdjęcia z warsztatu wyjazdowego do Fundacja Stworzenia Pana Smolenia.

Z zachowaniem należytych środków ostrożności spędziliśmy piękny dzień w Baranówku. Pokonaliśmy swoje bariery, pokazaliśmy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, czego dowodem są załączone zdjęcia!

Jednogłośnie wyłoniliśmy zwyciężczynię konkursu na najlepsze wypieki. Były także 2 wyróżnienia.

Jeszcze raz – wielkie gratulacje i podziękowania – dla wszystkich uczestników warsztatów za zaangażowanie i okazaną serdeczność!

Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej w zakładce “Galeria” http://www.poznan.ptsr.org.pl/?page_id=3407

_____________
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Projekt “Teatr, Ruch i Rozmowa 2020”

Środki ochrony osobistej zostały zakupione z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu “Bezpieczeństwo 2020”

#poznanwspiera

Posted in Projekty, Spotkania