Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą choroba ośrodkowego układu nerwowego. Polega na nieprawidłowym przekazywaniu impulsów nerwowych. określenie „rozsiane” wywodzi się od tego, iż zaburzenia pojawiają się w różnych miejscach układu. Choroba należy do grupy dolegliwości zapalno-demielinizacyjnych


Leave a Comment: