POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKA

61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 12A
NIP 778-14-05-013 REGON 634404270
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000137276
konto:  mBank S.A 34 1140 1124 0000 2706 6500 1001

Adres do korespondencji

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Oddział Wielkopolska
Plac Kolegiacki 12 A / pokój 218
61-841 Poznań

adres e-mail  poznan@ptsr.org.pl

telefon biuro 61 88 19 735


Leave a Comment: