Założenie subkonta w Programie Leczenia i Rehabilitacji jest bardzo proste! Wystarczy pobrać z naszej strony internetowej Porozumienie PLIR,  dokładnie się z nimi zapoznać a potem odesłać na nasz adres: ul. Grunwaldzka 50 lok. 23, 60-311 Poznań pocztą tradycyjną albo dostarczyć osobiście pod ten sam adres.

Do wypełnionych dokumentów należy również dołączyć:

  • Kserokopię/oryginał dokumentu potwierdzającego diagnozę SM (np. zaświadczenie, opinia lekarza, karta wypisu ze szpitala itp.)

Porozumienie PLIR