Jak założyć Subkonto w Programie “Mam Szansę”(PLiR)

Wszyscy chorzy na stwardnienie rozsiane mogą przystąpić do Programu Leczenia i Rehabilitacji Stwardnienia Rozsianego “Mam Szansę” (PLiR), czyli założyć przy organizacji subkonto, na które będą zbierane pieniądze z 1% podatku oraz darowizn.

Osobie, przystępującej do PLiR “Mam Szansę”, udostępniony zostaje rachunek bankowy organizacji na którym można gromadzić środki z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację posiadacza subkonta.

Wniosek o przystąpienie do PLiR wniosek Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.

Na podstawie rachunków i faktur wystawionych na Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego do wysokości zewidencjonowanych dla danego odbiorcy wpłat opłacane będą zakupy, których zakres określają  “Załącznik do uchwały PDF”.

Wzory dokumentów potrzebnych do rozliczenia dojazdów w ramach subkonta znajdują się tutaj

Wszelkie zapytania oraz przesył ewentualnych faktur, rachunków lub innych dokumentów związanych z programem odbywa się na adres biura tj

PTSR oddział  Wielkopolska 

Grunwaldzka 50 lok. 23-24

60-311 Poznań

adres mail plir-poznan@ptsr.org.pl

Uwaga!

Cały ciężar zdobywania pieniędzy spoczywa na posiadaczu subkonta.

Za czynności administracyjne wykonywane przez Stowarzyszenie pobierana jest kwota w wysokości 7% od każdego wpływu. Łącznie pobrana kwota za 12 miesięcy nie może przekraczać 400 PLN. Kwota ta stanowi zwrot kosztów ponoszonych przez Stowarzyszenie w związku z prowadzeniem subkonta.

Reguluje to paragraf 5.2  Porozumienie-PLIR.

Pieniądze te pozwalają nam opłacić w odpowiedniej części: wynagrodzenie księgowej, koordynatora programu oraz koszty związane z najmem biura, rachunki za telefon, internet, wysyłkę pocztową a także materiały biurowe wykorzystywane do ewidencjonowania i prowadzenia subkont.

Poniżej zamieszczamy również załącznik porozumienia w temacie darowizn przekazywanych bezpośrednio na subkonto: Informacja-dodatkowa-subkonto