Jak każda organizacja pozarządowa by moc wspierać naszych członków poszukujemy wsparcia wszędzie. Będziemy wdzięczni za każdą okazana pomoc w formie darowizny, przekazania !% podatku, a także w formie wsparcia w postaci materialnej ułatwiającej prowadzenie biura i umożliwiającej pomoc podopiecznym.

Poszukujemy również wsparcia wolontariuszy do udziału projektów, pomocy w pracy w biure