Kim jest Asystent Osoby Niepełnosprawnej ?

Wszyscy wiedzą, na czym polega rola przewodnika osoby niewidomej, kim jest tłumacz języka migowego dla osoby niesłyszącej. Takim kimś dla osoby niepełnosprawnej ruchowo – jest Asystent.

Praca Asystenta polega na pomocy osobom mającym niesprawne ręce czy nogi w różnorakich czynnościach dnia codziennego, których nie są w stanie wykonać sami. Często jest to tylko asekuracja dająca poczucie bezpieczeństwa i odwagę do samodzielnego wykonania danej czynności. Najbardziej pomoc Asystenta doceniają chorzy mieszkający samotnie, ale nie tylko. Asystent stanowi doskonałą alternatywę dla opiekuna, członka rodziny, dla którego rzeczą naturalną jest potrzeba choćby kilku godzin zwolnienia z obowiązku opieki nad, nawet najukochańszym, lecz przewlekle niesprawnym członkiem rodziny.

Takie kilka godzin odciążenia – to czas podarowany opiekunowi przez Asystenta. Czas ulgi, wytchnienia a także możliwość załatwienia swoich z konieczności odkładanych spraw. Poproszony przyniesie i wypełni druki, załatwi lub potowarzyszy w załatwianiu spraw urzędowych, czy też w zakupach, dokona terminowej płatności, podejmie w banku pieniądze. Ale również może tylko porozmawiać, wysłuchać , wyjaśnić, doradzić, rozwiać niepewności. Pomoże wyjść z domu, będzie towarzyszyć np. na spacerze, zebraniu, w kinie czy w teatrze.

Słowem – Asystent ma wyprowadzić osobę niepełnosprawną z czterech ścian mieszkania. Ma dać możliwość włączenia chorych w rytm życia codziennego zarówno samotnym jak i posiadających rodzinę. W wielu sytuacjach – niesprawność potrafi zamienić w sprawność działania , czyli dać poczucie bycia samodzielnym i niezależnym człowiekiem.

Asystent do członków Towarzystwa przychodzi nieodpłatnie.

Nie wyklucza i nie zastępuje pomocy medycznej. Dla pielęgniarki, środowiskowej, opiekunki pomocy społecznej czy rehabilitanta – jest pomocą dodatkową

Zainteresowanych z terenu Poznania prosimy o kontakt z koordynatorem odpowiedniego Projektu.


Leave a Comment: