Drodzy, w sobotę odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze naszego stowarzyszenia. Przyjęte zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2023, które w najbliższym czasie pojawi się na naszej stronie internetowej. Wybraliśmy również nową Komisję Rewizyjną, której skład opublikujemy w najbliższym czasie, również na naszej stronie internetowej. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas i w sobotnie popołudnie pojawili się na zgromadzeniu!

Posted in Rada, Sprawozdania

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 11 maja 2024 r. w siedzibie PTSR Oddział Wielkopolska odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PTSR Odział Wielkopolska.

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 11.05.2024 r. godz. 16:00

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 11 maja 2024 r. w siedzibie PTSR Oddział Wielkopolska odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PTSR Odział Wielkopolska.
Rozpoczęcie zebrania – godzina 16.00.

W razie braku kworum – rozpoczęcie 16:30

PORZĄDEK OBRAD Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – wyborczego

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego przywitanie wszystkich przybyłych członków.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego
a. Przewodniczącego,
b. Sekretarza.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego
– skrutacyjnej
– wniosków i uchwał

5. Sprawozdanie Rady O/PTSR z działalności za 2023 r
przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2023r
przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023r

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2023 r. i rekomendacja do udzielenia absolutorium

7. Uchwały i głosowanie

a. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2023 r.

b. Przyjęcie sprawozdania finansowego 2023 r.

c. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 r. i udzielenie absolutorium Radzie Oddziału PTSR

8.. Wybór Komisji Rewizyjnej

9. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów w Warszawie

10. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków

11. Sprawy różne. Omówienie zasad dalszego działania biura, Rady
i wolontariuszy.

12. Zamknięcie obrad

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności w I terminie, ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie – bez względu na liczbę obecnych. Członek nie mogący brać czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko 1 osobę.

Wzór upoważnienia zamieszczamy tutaj

Posted in Rada, Sprawozdania

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 24.05.2023 r. (środa)) o godz. 17:00 w naszej siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 50 (I piętro) pokój 23.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczeg

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, przywitanie wszystkich przybyłych członków oraz gości.
Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
a. Przewodniczącego,

b. Sekretarza.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
skrutacyjnej
wniosków i uchwał

3. Sprawozdanie Rady O/PTSR z działalności za 2022 r

przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2022r
przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022r

4. Uchwały i głosowanie

a. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2022 r.

b. Przyjęcie sprawozdania finansowego 2022 r.

5. Wybór Delegatów do Rady Głównej i na Walne Zgromadzenia Oddziałów

6. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków

7. Sprawy różne. Omówienie zasad dalszego działania biura, Rady i wolontariuszy.

8. Zamknięcie obrad

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności w I terminie, ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie – bez względu na liczbę obecnych. Członek nie mogący brać czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko 1 osobie.

Upoważnienie do pobrani

Posted in Bez kategorii, Rada, Spotkania, Sprawozdania

Drodzy,
z przykrością zawiadamiamy, że Oddział Wielkopolski ze względu na opóźnienie w złożeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 nie został ujęty w wykazie organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do zbierania 1,5% podatku za 2022r.

W związku z powyższym, nie tylko O/Wielkopolska, ale również wszystkie osoby posiadające u nas subkonta nie mogą zbierać 1,5% podatku w obecnym okresie rozliczeniowym PIT, wykorzystując KRS O/Wielkopolska.

Uzyskaliśmy opinię od prawnika i środki, które dotychczas Państwo zgromadzili na subkontach możecie Państwo w dalszym ciągu wydatkować w ramach posiadanych subkont w naszym Oddziale w obecnym roku.

Aby rozwiązać tę niezwykle trudną dla nas sytuację, Rada Oddziału podjęła kroki mające na celu umożliwienie posiadaczom naszych subkont zbieranie 1,5% podatku – proponujemy przystąpienie do programu subkont „Program Leczenia, Rehabilitacji i Wsparcia (PLRiW)” prowadzonego przez Biuro Rady Głównej PTSR, z siedzibą w Warszawie. Posiadacz subkonta w O/Wielkopolska może zatem w Biurze Rady Głównej PTSR bez problemu założyć subkonto i zbierać na nim 1,5% podatku w obecnym okresie rozliczeniowym. Należy jedynie podpisać Porozumienie o założeniu subkonta z Biurem Rady Głównej PTSR z siedzibą ul. Nowolipki 2A, 00160 Warszawa. Aby wszystko przebiegało właściwie, o założeniu subkonta w Biurze Rady Głównej PTSR, muszą Państwo poinformować potencjalnych darczyńców, by Ci, przekazując 1,5% wpisywali KRS Biura Rady Głównej PTSR: 0000083356.

Jak założyć subkonto w Biurze Rady Głównej PTSR? Wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu Biura RG PTSR +48 535 535 437 lub mailowo e-mail mam.szanse@ptsr.org.pl

Obecna sytuacja jest niezwykle trudna i Rada Oddziału Wielkopolska zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Dokładamy wszelkich starań by jak najszybciej Oddział Wielopolska został przywrócony do wykazu organizacji uprawnionych do zbierania 1,5% podatku. Jeśli wszystko potoczy się tak, jak to przewidujemy, w przyszłym roku będą Państwo rozliczać 1,5% podatku już z naszym numerem KRS. Przepraszamy Państwa za ogromne trudności, które wynikają z tej sytuacji.

Rada Oddziału Wielkopolska

Posted in 1,5 procent, Rada


Informujemy, że na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym, które odbyło się w dniu 24.09.2022 r. w Warszawie podjęto decyzję o podniesieniu składki od. 01.01.2023 r, do 60 zł rocznie (5 zł. miesięcznie). Zatwierdzone zostało również sprawozdanie merytoryczne i finansowe PTSR za rok 2021 r.

Posted in Informacje, Rada, Sprawozdania

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 19.09.2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w naszej siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 50 (I piętro) pokój 23.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, przywitanie wszystkich przybyłych członków oraz gości. (informacja o covid-19, środkach zabezpieczenia)
  2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

a. Przewodniczącego,    

b. Sekretarza.

  • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  • Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
  • skrutacyjnej
  • wniosków i uchwał

3. Sprawozdanie Rady O/PTSR z działalności za 2021 r

  • przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2021r
  • przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021r

4. Uchwały i głosowanie

a.  Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2021 r.

b.  Przyjęcie sprawozdania finansowego 2021 r.

5.  Wybór Delegatów do Rady Głównej i na Walne Zgromadzenia Oddziałów

6. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków

7. Sprawy różne. Omówienie zasad dalszego działania biura, Rady i wolontariuszy.

8. Zamknięcie obrad

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności w I terminie, ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie – bez względu na liczbę obecnych. Członek nie mogący brać czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko 1 osobę.

Upoważnienie do pobrania poniżej:

Posted in Rada