Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 24.05.2023 r. (środa)) o godz. 17:00 w naszej siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 50 (I piętro) pokój 23.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczeg

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, przywitanie wszystkich przybyłych członków oraz gości.
Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
a. Przewodniczącego,

b. Sekretarza.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
skrutacyjnej
wniosków i uchwał

3. Sprawozdanie Rady O/PTSR z działalności za 2022 r

przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2022r
przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022r

4. Uchwały i głosowanie

a. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2022 r.

b. Przyjęcie sprawozdania finansowego 2022 r.

5. Wybór Delegatów do Rady Głównej i na Walne Zgromadzenia Oddziałów

6. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków

7. Sprawy różne. Omówienie zasad dalszego działania biura, Rady i wolontariuszy.

8. Zamknięcie obrad

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności w I terminie, ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie – bez względu na liczbę obecnych. Członek nie mogący brać czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko 1 osobie.

Upoważnienie do pobrani

Posted in Bez kategorii, Rada, Spotkania, Sprawozdania

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w badaniu naukowym dorosłe osoby z niepełnosprawnością. Badanie prowadzone jest na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod moim kierunkiem. Ma na celu opracowanie polskiej adaptacji testu mierzącego tożsamość niepełnosprawności. Test ten będzie pierwszym tego typu w Polsce i może być w przyszłości wykorzystywany w badaniach naukowych oraz w praktyce psychologicznej, służąc lepszemu poznaniu osób definiujących się jako osoby z niepełnosprawnościami.

Badanie polega na wypełnieniu kwestionariusza online i zajmuje około 20 minut.

Zgłaszam się do Państwa z prośbą o upowszechnienie informacji o badaniu w Państwa instytucji dowolnymi kanałami, z których Państwo korzystacie. Wiadomość tę można również swobodnie przekazywać potencjalnym zainteresowanym osobom czy instytucjom.

Dziękuję za poświęcony czas. W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Link do badania: https://forms.gle/7aHLYFDTyFcWFxN89

Z wyrazami szacunku,
dr Małgorzata Rękosiewicz
malgrek@amu.edu.pl

Posted in Bez kategorii

W związku z realizacją projektu „Działamy razem dla chorych na SM” poszukujemy osób gotowych do podjęcia pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej. Warunki zatrudnienia to umowa zlecenie i stawka brutto 35,00 zł za godzinę pracy. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w: – wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;- załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;- korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa);- zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych pod numerem telefonu 61 881 97 35.

Posted in Bez kategorii, Praca

Posted in Bez kategorii

Potrzebujesz wsparcia psychicznego? Możemy Ci pomóc. Zapraszamy na bezpłatne i indywidualne spotkania z psychologiem w ramach realizowanego przez nas projektu Razem najsilniejsi. Kontakt w celu umówienia wizyty to 61 881 97 35.

Close-up of psychiatrist hands holding those of her patient
Posted in Bez kategorii, Informacje, Projekty

W celu korzystania ze środków zgromadzonych na zastępczych subkontach należy dopełnić formalności. Przesyłam instrukcję w zależności od tego z jakiego numeru KRS Państwo korzystają.

  • jeżeli Państwo korzystają z nr KRS 0000083356 uprzejmie prosimy o kontakt z Radą Główną PTSR w Warszawie w celu uzupełnienia niezbędnych dokumentów. Prosimy o kontakt telefoniczny Biuro RG PTSR +48 535 535 437 lub mailowy e-mail mam.szanse@ptsr.org.pl Uzupełnienie dokumentów jest konieczne, aby założyć dla Państwa drugie subkonto.
  • jeżeli korzystają Pańtwo z numeru KRS 0000156150 oddziału gnieźnieńskiego proszę o kontakt z panią Romą Dobrą tel. 792 792 751. Pani Roma prosi o sms, gdyby nie odbierała telefonu. O niezbędnych dokumentach będzie informacja w terminie późniejszym.
  • jeżeli korzystają Państwo z numeru KRS 0000110888 oddziału warszawskiego prosimy o wysłanie mailem na adres biuro@ptsr.waw.pl imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu do kontaku;
  • jeżeli przekazujecie numer KRS innego wybranego przez Państwa Oddziału, w sprawie formalności prosimy o kontakt z tym właśnie wybranym oddziałem.

Bardzo prosimy o dopełnienie wszystkich formalności.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt, informujemy również, że w biurze dyżuruje jedna osoba na infolinii, w przypadku braku możliwości skontaktowania się telefonicznie pod numerem 61 881 97 35 bardzo proszę napisać maila na adres poznan@ptsr.org.pl, albo wysłać sms na numer 725 472 833.

Posted in Bez kategorii

W związku z pogrzebem w dniach 2 i 3 marca 2023 r. przebywać będę na urlopie. Biuro w tych dniach będzie nieczynne.

Posted in Bez kategorii

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami informujemy, że w dalszym ciągu możemy otrzymywać darowizny na rzecz naszych podopiecznych, które można wpłacać bezpośrednio na nr konta mBank S.A 34 1140 1124 0000 2706 6500 1001 w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby na rzecz, której mają być przekazane środki. Więcej informacji na temat darowizn – https://poradnik.ngo.pl/darowizny

Posted in Bez kategorii

W związku z problemami z rozliczeniem PIT na nasz numer KRS, prosimy o podanie numeru 0000083356 Rady Głównej wraz z imieniem i nazwiskiem, a także adnotacją POZ. to Rada Główna będzie zbierać środki. Za utrudnienia przepraszamy!

Posted in Bez kategorii

Drodzy, w ramach KOSM będę uczestniczyć w dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym. Będą to 1,5 godzinne spotkania, które mają wzmocnić między innymi moją równowagę. Niestety wiąże się to z koniecznością dojazdu do szpitala MSWiA. Nie chciałabym brać 2 tygodniowego urlopu albo zwolnienia, bo chciałabym być do Waszej dyspozycji. Zrobię przekierowanie numeru telefonu na swój prywatny, a więc telefony będą odbierane cały czas, jak nie odbiorę to na pewno oddzwonię później. Będę normalnie odbierać wiadomości mailowe. W związku z tym, że biuro będzie zamknięte i będę pracować z domu, faktury bardzo proszę zostawiać w skrzynce PTSR znajdującej się na parterze będę je odbierać codziennie rano i przekazywać księgowej. A więc biuro będzie czynne:

Pn – .Piątek – 7:00 – 9:30 będę pracować w biurze, 12:00 – 16:00 praca zdalna z domu. Pozostanie mi 15 godzin (1,5 godziny przez dwa tygodnie). Które chciałabym odpracować w soboty: 18.02 i 25.02.2023 r.

Posted in Bez kategorii