II edycja zeszłorocznego programu. Właśnie podpisaliśmy umowę na realizację zadań z zakresu fizjoterapii, psychoterapii i asystentury.

Posted in Bez kategorii

Posted in Bez kategorii

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24.12.21 r – 02.01.22 r. biuro będzie nieczynne.

Posted in Bez kategorii

Serdecznie dziękujemy za nieodpłatne wykonanie tablicy na budynek Maciejowi i Piotrowi z Żółtej Żarówki, a także Łukaszowi z TODO https://todo.net.pl za plakaty zachęcające do pomocy wolontariackiej w naszym Stowarzyszeniu. Dziękujemy też za bezinteresowną pomoc Elżbiecie z DEEP TRIP.

Posted in Bez kategorii

Zbliża się koniec roku, a więc uprzejmie prosimy wszystkich, którzy nie opłacili jeszcze składki za rok 2021 o uregulowanie płatności. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy składkę już opłacili. Każda wpłata ma dla nas znaczenie! DZIĘKUJEMY!

Posted in Bez kategorii

SZANOWNI CZŁONKOWIE KORZYSTAJĄCY Z SUBKONT.
W celu przyśpieszenia wszelkich płatności w ramach PLiR zgodziliśmy się na opłacanie faktur z subkont na podstawie zdjęcia lub skanu.
Niestety oryginały faktur bardzo często do nas nie docierają. W związku z powyższym podjęliśmy decyzję, że wszystkie opłaty z subkont będą wykonywane na podstawie oryginałów faktur przesłanych na nasz adres  (ul. Grunwaldzka 50, p. 23-24, 60-311 Poznań) lub FV generowanych i przesłanych elektronicznie na nasz adres mailowy (poznan@ptsr.org.pl;plir-poznan@ptsr.org.pl)

Posted in Bez kategorii

Informujemy o możliwości zapisu na warsztaty: „Silniejsze i bezpieczniejsze” – pilotażowe zajęcia  online z empowermentowej samoobrony i asertywności dla kobiet z niepełnosprawnościami narządów ruchu oraz chorobami przewlekłymi.
Autonomia zaprasza na pierwszy w naszej historii pilotażowy warsztat online z samoobrony i asertywności bazujący na metodologii WenDo!
Czy to w ogóle możliwe, żeby uczyć się samoobrony i asertywności online? Przekonaj się sama!
Warsztaty z samoobrony i asertywności bazujące na metodzie WenDo są dla wszystkich kobiet, które chcą:
– wzmocnić się,– odkryć nowe możliwości,– swobodniej wyrażać swoje zdanie,– poznać sposoby opanowania stresu,– wiedzieć jak skuteczniej chronić się przed manipulacjami, zaczepkami, krzywdzącymi słowami i zachowaniami,– poczuć się pewniej i lepiej w swoim ciele, ze sobą,– poznać i poćwiczyć techniki fizycznej samoobrony,– spędzić dobrze czas, śmiać się, odpocząć.

Czego możesz się spodziewać na warsztatach?Na warsztatach bazujących na metodzie WenDo wychodzimy z założenia, że każda kobieta jest ekspertką we własnej sprawie i może odnaleźć sposoby na to by być bezpieczniejszą i odzyskać poczucie sprawczości. Spotkanie z innymi kobietami daje dodatkowo szanse na poznanie ich doświadczeń, sposobów, patentów, pomysłów. Ale nie dostaniesz nieproszonych „dobrych rad”.
W trakcie dwóch 3-godzinnych spotkań odbędą się ćwiczenia z pracy z ciałem, oddechem i głosem. Dowiemy się więcej o naszych granicach i o tym jak ich bronić. Będziemy ćwiczyć asertywną komunikację i reagowanie w zaaranżowanych sytuacjach. Podzielimy się pomysłami i doświadczeniami reakcji i obrony w różnych życiowych sytuacjach. Będziemy pracować nad skutecznymi strategiami obrony w sytuacjach napaści słownych i fizycznych, a także molestowania. Będziemy dyskutować, analizować materiały filmowe i planować – w dużej grupie i w mniejszych.
Warsztaty zostaną poprowadzone przez Ewę Rutkowską i Agatę Teutsch – certyfikowane trenerki WenDo – samoobrony i asertywności dla dziewcząt i kobiet, które ukończyły specjalistyczne międzynarodowe szkolenie dotyczące dostosowania metod feministycznej samoobrony do potrzeb i możliwości kobiet z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Warsztaty “Silniejsze i bezpieczniejsze” otrzymały wyróżnienie w konkursie „Kraków bez barier”.
Bezpłatne, dwuczęściowe warsztaty odbędą się w następujących terminach: 25 listopada 2021 i 2 grudnia w godzinach 17:00 – 20:00. Obie części stanowią całość.
Warsztaty odbędą się na platformie ZOOM – osobom zakwalifikowanym przyślemy link i instrukcję.

Aby uczestniczyć w warsztatach konieczne będą:

– rejestracja przez formularz, potwierdzona otrzymaniem informacji o zakwalifikowaniu,– korzystanie z laptopa lub tabletu (smartfon nie wystarczy), wyposażonych w słuchawki i mikrofon,– dobre połączenie z internetem (umożliwiające uruchomienie kamery i funkcji audio),– połączenie z pomieszczania, w którym uczestniczka jest sama i może się swobodnie zachowywać (jeśli nie macie takiej możliwości – prosimy napiszcie o tym w zgłoszeniu). 
Dla osób nie dysponujących własnym sprzętem istnieje możliwość wypożyczenia na czas warsztatu tabletu (taką potrzebę prosimy zgłosić jak najszybciej na adres: a.teutsch@autonomia.org.pl i jednocześnie SMSem 502 24 67 68 – nie później niż do 15 listopada).
Aby wziąć udział w warsztatach „Silniejsze i bezpieczniejsze”, uzupełnij poniższy formularz zgłoszeniowy do 20 listopada 2021 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2vweoI-KzMzrbCU9_gFoeVHubkdyv4O2GWtuYD2icWhAnow/viewform
Liczba miejsc ograniczona do ok. 20 – bardzo nam zależy na możliwie bezpiecznej i kameralnej atmosferze. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń zaproponujemy dodatkowe terminy.
W razie jakichkolwiek pytań/wątpliwości prosimy o kontakt: a.teutsch@autonomia.org.pl, 502 24 67 68.
Oddział Koordynacji Współpracy z Organizacjami PozarządowymiWydział Zdrowia i Spraw SpołecznychUrząd Miasta Poznania61 878 57 34ul. 3 Maja 4661-728 Poznań

Posted in Bez kategorii

Minął już ponad rok odkąd zmianie uległ adres naszej siedziby, a więc uprzejmie przypominamy, aby na fakturach i innych dokumentach zamieszczać aktualny adres:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska

ul. Grunwaldzka 50, p. 23-24

60-311 Poznań

DZIĘKUJEMY!

Posted in Bez kategorii

Spotkania odbędą się jak zwykle w II i IV środę miesiąca, tj. 10 i 24 listopada.

Posted in Bez kategorii

W Poznaniu rozpoczęło działalność Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych dla Osób z Niepełnosprawnościami przy Wielkopolskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Biuro powstało dzięki dotacji Urzędu Miasta Poznania.

Z usług biura mogą korzystać osoby niepełnosprawne zamieszkałe w Poznaniu, ich opiekunowie prawni oraz organizacje i instytucje działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Adwokat dyżuruje raz w tygodniu w czwartek w godzinach 14:00-16:00, aby zasięgnąć jego porady niezbędna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna, mailowa lub listowna. Rejestrować można się codziennie.
W biurze udzielane są porady z takich dziedzin prawa jak: prawo pracy, prawo cywilne, prawo administracyjne i prawo ubezpieczeń społecznych. Istnieje również możliwość pomocy w wyjaśnianiu przepisów prawnych oraz konsultacji w sprawie zredagowania pism procesowych czy urzędowych. Radca prawny nie pełni funkcji pełnomocnika procesowego. Wszystkie świadczenia udzielane są bezpłatnie. Możliwe jest również zasięganie porad drogą elektroniczną i listowną.

Najczęściej pojawiające się problemy i zapytania umieszczane będą na stronie internetowej www.wifoon.pl w zakładce Biuro Porad Prawnych.

Kontakt:

Bezpłatne Porady Prawne dla Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Bukowska 27/29
60-501 Poznań
Tel./Fax: 61 823 47 91

e-mail: prawo@wifoon.pl; biuro@wifoon.pl.
www.wifoon.pl

Posted in Bez kategorii