Drodzy, w sobotę odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze naszego stowarzyszenia. Przyjęte zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2023, które w najbliższym czasie pojawi się na naszej stronie internetowej. Wybraliśmy również nową Komisję Rewizyjną, której skład opublikujemy w najbliższym czasie, również na naszej stronie internetowej. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas i w sobotnie popołudnie pojawili się na zgromadzeniu!

Posted in Rada, Sprawozdania

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 11 maja 2024 r. w siedzibie PTSR Oddział Wielkopolska odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PTSR Odział Wielkopolska.

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 11.05.2024 r. godz. 16:00

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 11 maja 2024 r. w siedzibie PTSR Oddział Wielkopolska odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PTSR Odział Wielkopolska.
Rozpoczęcie zebrania – godzina 16.00.

W razie braku kworum – rozpoczęcie 16:30

PORZĄDEK OBRAD Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – wyborczego

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego przywitanie wszystkich przybyłych członków.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego
a. Przewodniczącego,
b. Sekretarza.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego
– skrutacyjnej
– wniosków i uchwał

5. Sprawozdanie Rady O/PTSR z działalności za 2023 r
przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2023r
przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023r

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2023 r. i rekomendacja do udzielenia absolutorium

7. Uchwały i głosowanie

a. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2023 r.

b. Przyjęcie sprawozdania finansowego 2023 r.

c. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 r. i udzielenie absolutorium Radzie Oddziału PTSR

8.. Wybór Komisji Rewizyjnej

9. Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów w Warszawie

10. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków

11. Sprawy różne. Omówienie zasad dalszego działania biura, Rady
i wolontariuszy.

12. Zamknięcie obrad

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności w I terminie, ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie – bez względu na liczbę obecnych. Członek nie mogący brać czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko 1 osobę.

Wzór upoważnienia zamieszczamy tutaj

Posted in Rada, Sprawozdania

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 24.05.2023 r. (środa)) o godz. 17:00 w naszej siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 50 (I piętro) pokój 23.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczeg

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, przywitanie wszystkich przybyłych członków oraz gości.
Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
a. Przewodniczącego,

b. Sekretarza.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
skrutacyjnej
wniosków i uchwał

3. Sprawozdanie Rady O/PTSR z działalności za 2022 r

przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2022r
przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022r

4. Uchwały i głosowanie

a. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2022 r.

b. Przyjęcie sprawozdania finansowego 2022 r.

5. Wybór Delegatów do Rady Głównej i na Walne Zgromadzenia Oddziałów

6. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków

7. Sprawy różne. Omówienie zasad dalszego działania biura, Rady i wolontariuszy.

8. Zamknięcie obrad

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności w I terminie, ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie – bez względu na liczbę obecnych. Członek nie mogący brać czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko 1 osobie.

Upoważnienie do pobrani

Posted in Bez kategorii, Rada, Spotkania, Sprawozdania

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 24.05.2023 r. (środa)) o godz. 17:00 w naszej siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 50 (I piętro) pokój 23.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczeg

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, przywitanie wszystkich przybyłych członków oraz gości.
Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
a. Przewodniczącego,

b. Sekretarza.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
skrutacyjnej
wniosków i uchwał

3. Sprawozdanie Rady O/PTSR z działalności za 2022 r

przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2022r
przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2022r

4. Uchwały i głosowanie

a. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2022 r.

b. Przyjęcie sprawozdania finansowego 2022 r.

5. Wybór Delegatów do Rady Głównej i na Walne Zgromadzenia Oddziałów

6. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków

7. Sprawy różne. Omówienie zasad dalszego działania biura, Rady i wolontariuszy.

8. Zamknięcie obrad

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności w I terminie, ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie – bez względu na liczbę obecnych. Członek nie mogący brać czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko 1 osobie.

Upoważnienie do pobrani

Posted in Spotkania, Sprawozdania

Informujemy, że na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym, które odbyło się w dniu 24.09.2022 r. w Warszawie podjęto decyzję o podniesieniu składki od. 01.01.2023 r, do 60 zł rocznie (5 zł. miesięcznie). Zatwierdzone zostało również sprawozdanie merytoryczne i finansowe PTSR za rok 2021 r.

Posted in Informacje, Rada, Sprawozdania

Informujemy, że  Rada Oddziału  zatwierdziła  w dniu 27 marca  2015r. sprawozdanie  finansowe  Oddziału  za 2014r. Read more: „Sprawozdanie finansowe za rok 2014”

Posted in Sprawozdania