Informujemy, że na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym, które odbyło się w dniu 24.09.2022 r. w Warszawie podjęto decyzję o podniesieniu składki od. 01.01.2023 r, do 60 zł rocznie (5 zł. miesięcznie). Zatwierdzone zostało również sprawozdanie merytoryczne i finansowe PTSR za rok 2021 r.

Posted in Informacje, Rada, Sprawozdania

Informujemy, że  Rada Oddziału  zatwierdziła  w dniu 27 marca  2015r. sprawozdanie  finansowe  Oddziału  za 2014r. Read more: “Sprawozdanie finansowe za rok 2014”

Posted in Sprawozdania