Drodzy,
środki z 1,5% podatku za rok 2022 już zostały rozliczone. Zapraszamy do kontaktu z biurem w celu uzyskania informacji o ich wysokości, nr tel. pod którym można uzyskać informacje 61 881 97 35. Przypominam, że biuro czynne jest w poniedziałek 8:00 – 16:00 wtorek – piątek 7:00 – 15:00.

Posted in 1,5 procent

Drodzy w związku z zamieszaniem na początku roku, wszystkich, którzy rozliczali się przy pomocy KRS 000110888 i zgłosili się do Oddziału Warszawskiego poprzez wysyłanie maila, a nie złożyli jeszcze dokumentów, które mailem wysyłał Oddział Warszawski – proszę o kontakt z naszym biurem pod numerem 61 881 97 35 w godzinach pracy biura. Przypominam, że wypełnienie tych dokumentów będzie uprawniać Państwa do korzystania ze środków, które wpłyną z 1,5%.

Posted in 1,5 procent, Biuro

Drodzy, właśnie otrzymaliśmy informację, że nasz KRS został ujęty w marcowej aktualizacji wykazu OPP uprawnionych do otrzymywania 1,5% podatku, Dane dotyczące uaktualnionego wykazu przekazane zostały Ministerstwu Finansów, ale może zająć trochę czasu, zanim wprowadzi ono zmiany do swoich baz.
Jeszcze raz najmocniej przepraszamy za zaistniałą sytuację i zapraszamy do przekazania nam i naszym podopiecznym swojego 1,5% podatku!

W związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że aby korzystać ze środków, które już zostały przekazane na inne numery KRS konieczne jest wypełnienie niezbędnych, wskazanych przez daną organizację dokumentów.

Posted in 1,5 procent

Uprzejmie proszę wszystkich, którzy podali numer KRS 000110888 jako numer dla Swoich darczyńców i chcą mieć możliwość korzystania z tych środków proszę o kontakt z naszym biurem pod nr telefonu 61 881 97 35 w celu dopełnienia formalności.

Posted in 1,5 procent

Drodzy,poinformowaliśmy Państwa o możliwości zbierania środków z 1,5% poprzez inne OPP., chęć wyraziły również inne oddziały PTSR, aby dopełnić formalności prosimy o kontakt bezpośrednio z wybranym przez Państwa oddziałem. Zwracamy uwagę, abyście pamiętali Państwo, aby podawać swoim darczyńcom jeden wybrany przez Państwa KRS, bo może okazać się, że Państwa środki z 1,5% przekazane zostaną do kilku różnych OPP, narażając Państwa na dodatkowe koszty. Na naszej stronie internetowej zamieszczona jest informacja o możliwości zbierania środków na Radę Główną PTSR w Warszawie, gdyż większość wybrała właśnie to miejsce jako zastępcze. Proszę pamiętać, aby przekazać swoim darczyńcom, aby w rozliczeniu podatkowym wpisano KRS wybranej przez Państwa organizacji, a także imię i nazwisko osoby na rzecz, której przekazane zostaną środki z 1,5%. Zwracamy również uwagę, że środki NIE mogą być przekazywane między organizacjami i w wybranych przez Państwa OPP, po wypełnieniu niezbędnej dokumentacji założone zostaną dla Państwa nowe subkonta.W razie pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny z biurem PTSR Oddział Wielkopolska.

Posted in 1,5 procent

Drodzy,
z przykrością zawiadamiamy, że Oddział Wielkopolski ze względu na opóźnienie w złożeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 nie został ujęty w wykazie organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do zbierania 1,5% podatku za 2022r.

W związku z powyższym, nie tylko O/Wielkopolska, ale również wszystkie osoby posiadające u nas subkonta nie mogą zbierać 1,5% podatku w obecnym okresie rozliczeniowym PIT, wykorzystując KRS O/Wielkopolska.

Uzyskaliśmy opinię od prawnika i środki, które dotychczas Państwo zgromadzili na subkontach możecie Państwo w dalszym ciągu wydatkować w ramach posiadanych subkont w naszym Oddziale w obecnym roku.

Aby rozwiązać tę niezwykle trudną dla nas sytuację, Rada Oddziału podjęła kroki mające na celu umożliwienie posiadaczom naszych subkont zbieranie 1,5% podatku – proponujemy przystąpienie do programu subkont „Program Leczenia, Rehabilitacji i Wsparcia (PLRiW)” prowadzonego przez Biuro Rady Głównej PTSR, z siedzibą w Warszawie. Posiadacz subkonta w O/Wielkopolska może zatem w Biurze Rady Głównej PTSR bez problemu założyć subkonto i zbierać na nim 1,5% podatku w obecnym okresie rozliczeniowym. Należy jedynie podpisać Porozumienie o założeniu subkonta z Biurem Rady Głównej PTSR z siedzibą ul. Nowolipki 2A, 00160 Warszawa. Aby wszystko przebiegało właściwie, o założeniu subkonta w Biurze Rady Głównej PTSR, muszą Państwo poinformować potencjalnych darczyńców, by Ci, przekazując 1,5% wpisywali KRS Biura Rady Głównej PTSR: 0000083356.

Jak założyć subkonto w Biurze Rady Głównej PTSR? Wszelkie informacje możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu Biura RG PTSR +48 535 535 437 lub mailowo e-mail mam.szanse@ptsr.org.pl

Obecna sytuacja jest niezwykle trudna i Rada Oddziału Wielkopolska zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Dokładamy wszelkich starań by jak najszybciej Oddział Wielopolska został przywrócony do wykazu organizacji uprawnionych do zbierania 1,5% podatku. Jeśli wszystko potoczy się tak, jak to przewidujemy, w przyszłym roku będą Państwo rozliczać 1,5% podatku już z naszym numerem KRS. Przepraszamy Państwa za ogromne trudności, które wynikają z tej sytuacji.

Rada Oddziału Wielkopolska

Posted in 1,5 procent, Rada

Drodzy,
w związku z błędami pojawiającymi się na FV do rozliczenia wydatków z 1% przypominamy: Nabywca/płatnik: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska, ul. Grunwaldzka 50, lok.23-24, 60-311 Poznań, NIP 7781405013. W dowolnym miejscu na fakturze adnotacja: „Płatne z subkonta imię i nazwisko posiadacza subkonta”. W razie pytań proszę o telefon do biura 61 881 97 35.

Posted in 1,5 procent, Informacje

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi wpływu środków z 1% za rok 2021, zamieszczam informację: „Zgodnie z zasadami Ministerstwa Finansów, Urzędy Skarbowe są zobligowane do przekazania OPP wpłat z 1% w formie zbiorczych wpłat do 30.08. Natomiast wszelkie informacje o celach szczegółowych wskazanych przez Podatników dotyczące tych wpłat (m.in. kwota, imię i nazwisko beneficjenta) Urzędy Skarbowe przesyłają OPP w formie listy celów szczegółowych do 30.09. Po otrzymaniu listy wykazanych celów szczegółowych, OPP potrzebuje jeszcze trochę czasu na przypisanie wszystkich środków do odpowiednich Beneficjentów i sprawdzenie, czy w celach szczegółowych nie występują błędy.Gdy tylko sprawdzimy wszystkie wpłaty i środki pojawią się na subkontach, nasi Beneficjenci zostaną o tym poinformowani drogą mailową/SMSem.” Informacja ze strony Fundacji Avalon

Posted in 1,5 procent

Posted in 1,5 procent