12.09.2022 godz. 14:00 – Zaproszenie dla podopiecznych Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska na koncert charytatywny zespołu Tango Fogg „Zapomniana piosenka” i wystawę malarstwa „Dłonie-Relacje” Piotra Paraniaka, które odbędą się w Domu Kultury „Pod Lipami”. Serdecznie zapraszamy!

P.S. Godzina na plakacie została zmieniona, zaproszenie jest na godz. 14:00.

Posted in Kultura i sztuka, Relacje, Spotkania

Szanowni Państwo,od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymaliśmy prośbę o wypełnienie krótkiej ankiety badawczej on-line. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem. Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo. Zachęcamy do wypełnienia ankiety zarówno osoby chore jak i członków ich rodzin. Link do ankiety:

https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

Posted in Akcje, Biuro

Szanowni Państwo,

w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią i jednocześnie pilną koniecznością przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Oddziału prosimy wszystkie osoby chętne do udziału w zebraniu w formie online o zgłaszanie się mailowo na adres poznan@ptsr.org.pl. – (imię, nazwisko oraz aktualny email) 

Jednocześnie informujemy iż potrzebne są 3 osoby do Rady Oddziału (wiceprzewodniczący i członkowie RO) oraz jedna osoba do Komisji Rewizyjnej. Osoby chętne na w/w stanowiska prosimy o zgłaszanie kandydatur mailowo.

Pragniemy poinformować, że bez uzupełnienia Oddział ( z przyczyn formalnych) nie będzie mógł nadal funkcjonować.

Do czasu wybrania brakujących członków RO wstrzymane pozostają wszelkie płatności związane z programem PLiR oraz zawieszone działania pozyskiwania wszelkich form wsparcia dla naszych członków.

Posted in Bez kategorii

W ZWIĄZKU Z POGARSZAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ ZWIĄZANĄ Z PANDEMIĄ PLANOWANE SPOTKANIE W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Posted in Bez kategorii

SZANOWNI CZŁONKOWIE WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PTSR-u

24 PAŹDZIERNIKA ODBĘDZIE SIĘ 2 CZĘŚĆ WALNEGO ZEBRANIA.
PODCZAS PIERWSZEGO SPOTKANIA BYŁA NAS GARSTKA.

SZANOWNI PAŃSTWO,

OGROMNIE WAS POTRZEBUJEMY, ŻEBY ISTNIEĆ I DZIAŁAĆ.

BEZ AKTYWNEGO UDZIAŁU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA, NIE JEST TO MOŻLIWE .

PROSIMY O UDZIAŁ W SPOTKANIU.  

Posted in Bez kategorii


Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 26 września 2020 roku w Sali Duszpasterstwa Akademickiego przy ul. Św. Rocha 10 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków PTSR Odział Wielkopolska.

Rozpoczęcie zebrania – godzina 12.00.

W razie braku kworum – rozpoczęcie 12:30

Przypominamy o obowiązujących obostrzeniach związanych z covid-19. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości między sobą (powyżej 1,5 metra), prosimy o zakrywanie nosa i ust maseczką (maseczki będzie można pobrać w punkcie dezynfekcji, podobnie rękawiczki)

PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – wyborczego

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego przywitanie wszystkich przybyłych członków oraz gości. (informacja o covid-19, środkach zabezpieczenia, rozdanie maseczek, rękawiczek)
 2. Przedstawienie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków – przyjęcie uchwałą
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

a. Przewodniczącego,    

b. Sekretarza.

 • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
  • skrutacyjnej
  • wniosków i uchwał

6. Rozpatrzenie odwołania p. Dagmary Bydałek – uchwała

7. Sprawozdanie Rady O/PTSR z działalności za 2019 r

 1. przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2019r
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019r

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2019 r. i rekomendacja do udzielenia absolutorium

9. Uchwały i głosowanie

a. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2019 r.

b.  Przyjęcie sprawozdania finansowego 2019 r.

c.  Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r. i udzielenie absolutorium Radzie Oddziału PTSR

d.  Przyjęcie rezygnacji członków?

10. Wybór członków Rady Oddziału

11. Wybór Komisji Rewizyjnej

12.  Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów w Warszawie

13. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków

14.  Sprawy różne. Omówienie zasad dalszego działania biura, Rady
i wolontariuszy.

15. Zamknięcie obrad

Posted in Bez kategorii

Szanowni Państwo,

Zebranie walne wyborcze zaplanowane na 22 sierpnia nie odbędzie się. Zapraszamy 26 września.
O szczegółach poinformujemy wkrótce droga mailową, zamieścimy także informacje na stronie PTSR Oddział Wielkopolska.

Posted in Bez kategorii

Poznań, dnia 24.07.2020 rok.

Do Członków PTSR Oddział Wielkopolska

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 22 sierpnia 2020 roku w Sali Duszpasterstwa Akademickiego przy ul. Św. Rocha 10 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków PTSR Odział Wielkopolska.

Rozpoczęcie zebrania – godzina 12.00.

W związku ze zmianami personalnymi w składzie Rady Oddziału, zachodzi konieczność przeprowadzenia Wyborów Uzupełniających.

Zebranie będzie dotyczyło:

 1.  wyboru nowych członków Rady Oddziału,
 2. zwiększenia liczebności członków Rady Oddziału.

Propozycje osób kandydujących do Rady Oddziału, proszę składać drogą elektroniczną (radaptsr@gmail.com) do dnia 10 sierpnia 2020 roku.

Lista zgłoszonych kandydatów zostanie przesłana do Państwa drogą elektroniczną do dnia 14 sierpnia 2020 roku.

Członkowie, którzy nie mogą osobiście wziąć udziału w zebraniu, mają możliwość zagłosowania przez osobę wcześniej upoważnioną będącą członkiem Stowarzyszenia.

Upoważnienia należy wysłać drogą elektroniczną na podany wcześniej adres email do dnia 18 sierpnia 2020r. Upoważnienia przesłane po tym terminie nie będą honorowane. Dotyczy to również upoważnień dostarczonych w dniu wyborów.

Z poważaniem.

Rada Oddziału

Posted in Bez kategorii

Szanowni Państwo,

w związku z ostatnimi wydarzeniami oraz działaniami profilaktycznymi mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, dostosowując się do Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 z dn. 8 marca 2020 r. informujemy, że pracownicy biura PTSR Oddział Wielkopolska będą pracować zdalnie (zgodnie z art. 3 ust. dot. Procedur w związku z epidemią).


Jesteśmy pod telefonami:

tel. 693 352 765
tel. 693 352 713
tel. 605 030 389

oraz mailowo:
poznan@ptsr.org.pl

Sprawy związane z PliR (subkontami) załatwiane są online lub telefonicznie.

Kontakt:

plir-poznan@ptsr.org.pl

tel. 725 472 833


Prosimy o informowanie podopiecznych.

Życzymy zdrowia. W razie jakichkolwiek pytań- jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z pozdrowieniami,
PTSR Oddział Wielkopolska

Posted in Bez kategorii