Informujemy, że w dniu 30.08.2022 r. (wtorek) biuro będzie nieczynne. W tym dniu kontakt wyłącznie mailowy bądź telefoniczny. Za utrudnienia przepraszamy!

Posted in Biuro

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 19.09.2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w naszej siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 50 (I piętro) pokój 23.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, przywitanie wszystkich przybyłych członków oraz gości. (informacja o covid-19, środkach zabezpieczenia)
  2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

a. Przewodniczącego,    

b. Sekretarza.

  • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  • Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
  • skrutacyjnej
  • wniosków i uchwał

3. Sprawozdanie Rady O/PTSR z działalności za 2021 r

  • przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2021r
  • przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021r

4. Uchwały i głosowanie

a.  Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2021 r.

b.  Przyjęcie sprawozdania finansowego 2021 r.

5.  Wybór Delegatów do Rady Głównej i na Walne Zgromadzenia Oddziałów

6. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków

7. Sprawy różne. Omówienie zasad dalszego działania biura, Rady i wolontariuszy.

8. Zamknięcie obrad

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności w I terminie, ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, w II terminie – bez względu na liczbę obecnych. Członek nie mogący brać czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik może reprezentować tylko 1 osobę.

Upoważnienie do pobrania poniżej:

Posted in Rada

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Jubileuszowa edycja obędzie się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy. Motyw przewodni konkursu to “Świat za sto lat”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” Tytuł Konkursu Świat za sto lat Termin składania prac konkursowych 30 września 2022 r. Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/xx-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-plastycznego-sztuka-osob-niepelnosprawnych/

Posted in Warsztaty, Zajęcia

Drodzy Członkowie! Uprzejmie prosimy wszystkich, którzy nie opłacili jeszcze składki za rok 2022 o uregulowanie płatności. Wysokość składki to 48,00 zł, wpłat należy dokonywać na konto mBANK SA nr 25 1140 0000 0000 2706 6500 1011 z dopiskiem – imię i nazwisko, składki członkowskie za rok (podać). Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy składkę już opłacili. Każda wpłata ma dla nas znaczenie! DZIĘKUJEMY!

Posted in Biuro

Drodzy,
w związku z błędami pojawiającymi się na FV do rozliczenia wydatków z 1% przypominamy: Nabywca/płatnik: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska, ul. Grunwaldzka 50, lok.23-24, 60-311 Poznań, NIP 7781405013. W dowolnym miejscu na fakturze adnotacja: “Płatne z subkonta imię i nazwisko posiadacza subkonta”. W razie pytań proszę o telefon do biura 61 881 97 35.

Posted in 1,5 procent, Informacje

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi wpływu środków z 1% za rok 2021, zamieszczam informację: “Zgodnie z zasadami Ministerstwa Finansów, Urzędy Skarbowe są zobligowane do przekazania OPP wpłat z 1% w formie zbiorczych wpłat do 30.08. Natomiast wszelkie informacje o celach szczegółowych wskazanych przez Podatników dotyczące tych wpłat (m.in. kwota, imię i nazwisko beneficjenta) Urzędy Skarbowe przesyłają OPP w formie listy celów szczegółowych do 30.09. Po otrzymaniu listy wykazanych celów szczegółowych, OPP potrzebuje jeszcze trochę czasu na przypisanie wszystkich środków do odpowiednich Beneficjentów i sprawdzenie, czy w celach szczegółowych nie występują błędy.Gdy tylko sprawdzimy wszystkie wpłaty i środki pojawią się na subkontach, nasi Beneficjenci zostaną o tym poinformowani drogą mailową/SMSem.” Informacja ze strony Fundacji Avalon

Posted in 1,5 procent

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym 107 numerem SM Express


https://ptsr.org.pl/smexpress?fbclid=IwAR3-cz2eriKfbXX0MuGiMCOUP5_hNu0BJWUC9mIsmWSGhO9IpP1XP3Rwa3k

Posted in Akcje, Informacje, Relacje

Z powodu upału i urlopu spotkania grupy wsparcia w dniach 27.07. i 10.08.22 r. nie odbędą się. Na kolejne spotkanie zapraszamy 24.08.2022 r.

Posted in Biuro, Spotkania

W dniach 25-29.07.2022 r. z powodu urlopu biuro będzie nieczynne. Wszystkie dokumenty prosimy dostarczyć do piątku (22.07), albo zostawić w skrzynce PTSR znajdującej się na parterze. Za utrudnienia przepraszamy!

Posted in Bez kategorii

Przekazujemy informację o czwartkowym wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie CREO, skierowanym do osób z niepełnosprawnościami i nie tylko!
Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w “TRENINGU BEZ BARIER”, czyli do trenowania, między innymi, na wózkach.
Zapraszamy – do obserwowania, doświadczania, wychodzenia naprzeciw ograniczeniom 🙂
Wydarzenie odbędzie się 14 lipca br. (czwartek), o godz. 17:00, w Klubie na Fali w Poznaniu, przy ul. Piastowskiej 40 (zaktualizowane miejsce i adres wydarzenia).
Ramowy plan:
• 17:00-18:00 Strefa doświadczania• 18:00-19:00 Integracyjny trening CrossFit• 19:00-20:00 Integracyjny trening Boksu i Boksu na wózkach
Wydarzenie organizowane jest przy wsparciu: Iron Arena, Klub na Fali, Miasto Poznań.
Szczegółowy plan w wydarzeniu na Facebooku >> https://www.facebook.com/events/2250094901807177/?ref=newsfeed

Posted in Bez kategorii