Poznań, dnia 24.07.2020 rok.

Do Członków PTSR Oddział Wielkopolska

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dnia 22 sierpnia 2020 roku w Sali Duszpasterstwa Akademickiego przy ul. Św. Rocha 10 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie członków PTSR Odział Wielkopolska.

Rozpoczęcie zebrania – godzina 12.00.

W związku ze zmianami personalnymi w składzie Rady Oddziału, zachodzi konieczność przeprowadzenia Wyborów Uzupełniających.

Zebranie będzie dotyczyło:

  1.  wyboru nowych członków Rady Oddziału,
  2. zwiększenia liczebności członków Rady Oddziału.

Propozycje osób kandydujących do Rady Oddziału, proszę składać drogą elektroniczną (radaptsr@gmail.com) do dnia 10 sierpnia 2020 roku.

Lista zgłoszonych kandydatów zostanie przesłana do Państwa drogą elektroniczną do dnia 14 sierpnia 2020 roku.

Członkowie, którzy nie mogą osobiście wziąć udziału w zebraniu, mają możliwość zagłosowania przez osobę wcześniej upoważnioną będącą członkiem Stowarzyszenia.

Upoważnienia należy wysłać drogą elektroniczną na podany wcześniej adres email do dnia 18 sierpnia 2020r. Upoważnienia przesłane po tym terminie nie będą honorowane. Dotyczy to również upoważnień dostarczonych w dniu wyborów.

Z poważaniem.

Rada Oddziału

Posted in Bez kategorii