Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 28.09.2021 r. (wtorek) o godz. 18:00 w naszej siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 50 (I piętro) pokój 23.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, przywitanie wszystkich przybyłych członków oraz gości. (informacja o covid-19, środkach zabezpieczenia)
  2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

a. Przewodniczącego,    

b. Sekretarza.

  • Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  • Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego
  • skrutacyjnej
  • wniosków i uchwał

3. Sprawozdanie Rady O/PTSR z działalności za 2020 r

  • przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2020r
  • przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020r

4. Uchwały i głosowanie

a.  Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za 2020 r.

b.  Przyjęcie sprawozdania finansowego 2020 r.

5.  Wybór Delegatów do Rady Głównej i na Walne Zgromadzenia Oddziałów

6. Sprawozdanie komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków

7. Sprawy różne. Omówienie zasad dalszego działania biura, Rady i wolontariuszy.

8. Zamknięcie obrad

Przypominamy o możliwości przekazania upoważnienia w celu oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu, 1 osoba może przekazać swój głos tylko 1 osobie, 1 osoba może dysponować tylko 1 głosem wynikającym z upoważnienia. Wzór upoważnienia zamieszczamy poniżej.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym!

Posted in Bez kategorii