W Poznaniu rozpoczęło działalność Biuro Bezpłatnych Porad Prawnych dla Osób z Niepełnosprawnościami przy Wielkopolskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Biuro powstało dzięki dotacji Urzędu Miasta Poznania.

Z usług biura mogą korzystać osoby niepełnosprawne zamieszkałe w Poznaniu, ich opiekunowie prawni oraz organizacje i instytucje działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Adwokat dyżuruje raz w tygodniu w czwartek w godzinach 14:00-16:00, aby zasięgnąć jego porady niezbędna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna, mailowa lub listowna. Rejestrować można się codziennie.
W biurze udzielane są porady z takich dziedzin prawa jak: prawo pracy, prawo cywilne, prawo administracyjne i prawo ubezpieczeń społecznych. Istnieje również możliwość pomocy w wyjaśnianiu przepisów prawnych oraz konsultacji w sprawie zredagowania pism procesowych czy urzędowych. Radca prawny nie pełni funkcji pełnomocnika procesowego. Wszystkie świadczenia udzielane są bezpłatnie. Możliwe jest również zasięganie porad drogą elektroniczną i listowną.

Najczęściej pojawiające się problemy i zapytania umieszczane będą na stronie internetowej www.wifoon.pl w zakładce Biuro Porad Prawnych.

Kontakt:

Bezpłatne Porady Prawne dla Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Bukowska 27/29
60-501 Poznań
Tel./Fax: 61 823 47 91

e-mail: prawo@wifoon.pl; biuro@wifoon.pl.
www.wifoon.pl

Posted in Bez kategorii