Działanie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Odział Wielkopolska

Plac Kolegiacki 12 A/ 218

61-841 Poznań

Działanie związane jest z umożliwieniem osobom niepełnosprawnym skorzystanie z rehabilitacji domowej refundowanej w ramach NFZ.

Projekt skierowany jest głowie do członków PTSR odział Wlkp.

Działanie polega na edukowaniu  i informowaniu o możliwości korzystania z rehabilitacji w warunkach domowych., przekazywanie informacji dotyczącej dokumentacji wymaganej do starania się o rehabilitację w warunkach domowych, poszukiwania placówek posiadających jak najkrótsze terminy, pomoc w przekazywaniu dokumentów od beneficjenta do poradni rehabilitacyjnej.

szczegółowe informacje w dotyczące działania mogą Państwo uzyskać w biurze w godzinach 11.00- 14.00 osobiście lub telefonicznie, mailowo

tel. 61 881 97 35 ; 693 352 713; 693 352 765 mail poznan@ptsr.org.pl

Posted in Bez kategorii

Spotkanie odbywać się będą

w dniach

13.02.2020
27.02.2020
12.03.2020

o godzinie 17.30 przy ul. Bukowskiej 27/29 w salach udostępnionych nam dzięki Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej za co bardzo dziękujemy:

Posted in Projekty

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia usługi audytu zewnętrznego zadania/projektu

Informacje w zakładce „Zapytania ofertowe” tutaj

Zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2020

Posted in Zapytania ofertowe

Pragniemy poinformowac ,iż w ramach projektu „Teatr, Ruch i Rozmowa 2020 – XI edycja” ruszają spotkania grupy wsparcia .

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 29.01.2020 o godzinie 17.30 przy ul. Bukowskiej 27/29 w salach udostępnionych nam dzięki Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej

Posted in Projekty

Szanowni Państwo zakończyliśmy rekrutację do projektów

 • Walczymy z SM z całych sił
 • Teatr Ruch i Rozmowa

W związku z obowiązującym RODO nie możemy opublikować listy, w związku powyższym osoby , które zostały zakwalifikowane do projektów zostaną poinformowane mailowo i/lub telefonicznie. Mogą również Państwo otrzymać taką informację pod numerami tel.

61 881 97 35 ; 693 352765;

w godzinach pracy biura

lub na adres mailowy poznan@ptsr.org.pl

Posted in Projekty

Szanowni Państwo,
w celu usprawnienia kontaktu z Członkami Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska przypominamy o obowiązku zgłaszania zmian danych osobowych (adres zamieszkania,
adres do korespondencji, telefon kontaktowy, mail).
Ponadto, informujemy, że Członkowie chcący korzystać ze wsparcia w ramach realizowanych projektów proszeni są o dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
Kontakt:
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska
Plac Kolegiacki 12A/218
61-841 Poznań
tel. 61 88 19 735
tel. 693 352 765
tel. 506 074 330
poznan@ptsr.org.pl

Posted in Informacje

Posted in Bez kategorii

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska poszukuje Asystenta
Osoby Niepełnosprawnej
Oferujemy:
 zatrudnienie w ramach umowy zlecenie,
 możliwość odbycia praktyki zawodowej,
 elastyczny grafik pracy, do omówienia z podopiecznym i koordynatorem projektu.
Do zadań Asystenta Osoby Niepełnosprawnej należą:
 wizyty domowe u osoby niepełnosprawnej,
 wsparcie z rozwijaniu samodzielności, zaradności życiowej i umiejętności społecznych,
 wsparcie w prowadzeniu zajęć z zakresu samoobsługi, poruszania się i komunikacji interpersonalnej,
 pomoc w wypełnianiu obowiązków związanych z prowadzeniem domu,
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Wymagania:
 wykształcenie pedagogiczne/medyczne/kierunkowe w zawodzie Asystenta Oosby Niepełnosprawnej,
 doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami,
 poszukujemy osób lubiących pracę z ludźmi, sumiennych, komunikatywnych.
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV na adres: poznan@ptsr.org.pl bądź dostarczenie
osobiste w siedzibie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska
przy Placu Kolegiackim 12a/218, 61-841 Poznań.
Kontakt: 693 352 765 lub 575 820 561.

Posted in Praca

Szanowni Państwo uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta Poznania do dwóch projektów.

 • Teatr, Ruch i Rozmowa -2020 XI edycja
 • Walczymy z SM z całych sił

W związku ze zmianami związanymi z dofinansowaniem z UM w projektach mogą brać udział :

 • osoby mieszkające na terenie Poznania
 • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
 • płacące podatki w Poznaniu

Rekrutacja do projektów trwa od 03.01.2020 do 16.01.2020. W związku z tym prosimy o zgłaszanie chęci udziału pod nr tel. 61 881 97 35 ; 693 352 713; 693 352765; do dnia 12.01.2020 w godzinach pracy biura lub na adres mailowy poznan@ptsr.org.pl

W ramach projektu Teatr, Ruch i Rozmowa przewidziano:

 • kinezyterapia na sali rehabilitacyjnej – 20 spotkań dla 10 osób
 • hydroterapia w basenie – 10 spotkań dla 8 osób
 • spotkania grupy wsparcia – 15 spotkań – grupa 8-14 osób
 • zajęcia teatralne , terapia przez teatr -5 spotkań – grupa 10 – 18 osób
 • warsztat wyjazdowy – 1 spotkanie całodniowe – 30 – 40 osób
 • warsztaty plastyczne – 5 spotkań grupa 10 – 18 osób
 • warsztat podsumowujący dla uczestników poszczególnych działań.

W ramach projektu Walczymy z SM z całych sił przewidziano:

 • rehabilitacja domowa – 40 wizyt dla 8 osób
 • asystencja osoby niepełnosprawnej 72 godziny dla 5 osób
 • EEG biofeedback – 40 wizyt dla 8 osób

PROCEDURA REKRUTACJI DO PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA

 1. Posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
 2. Mieszkanie na terenie miasta Poznań.
 3. Opłacanie podatków w Poznaniu.
 4. Wcześniejszy udział w innych projektach.
 5. Sytuacja zdrowotna i rodzinna.
 6. Osoby będące beneficjentami trwających projektów nie mogą dublować tego samego rodzaju uzyskiwanego wsparcia w innych projektach współfinansowanych z PTSR o. Wielkopolska
 7. Uregulowane składki członkowskie.
Posted in Projekty

Konto do wpłat składek członkowskich

Od 2020 roku prosimy o wpłacanie składek na konto

M bank nr 25 1140 0000 0000 2706 6500 1011

kwota składek za rok 2020 wynosi 48 zł

Posted in Bez kategorii