REHABILITACJA W SALI, BASEN, JOGA, KREGIELNIA, COMIESIECZNE SPOTKANIA INTEGRACYJNE

Zapraszamy naszych członków do zgłaszania udziału w następujących zajęciach za planowanych w roku 2014:

  • REHABILITACJA W SALI – ‘POSUM’– od.5.03.środy – godz.17-18.30
  • BASEN  ‘ATLANTIS’– od 3.04. czwartki – o godz.13.00 w wodzie
  • JOGA – ‘ODK POD LIPAMI’ – od 7.04. poniedziałki godz.12-14
  • KRĘGIELNIA – ‘CZARNA KULA’ od maja soboty- godz. 10-12
  • COMIESIĘCZNE SPOTKANIA INTEGRACYJNE – od maja

Zgłoszenia od teraz przyjmuje i bliższych informacji udziela koordynator Elżbieta Jastrzębowska – Tel. 693 352 765

Uwaga! na pierwsze zajęcia w basenie należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do rehabilitacji w wodzie.

Powyższe zajęcia prowadzone będą w ramach Projektu pt. “Ruch i woda-zdrowia doda-2014”. Zespół działań usprawniających i terapeutycznych dla chorych na SM.
Projekt realizowany jest z dofinansowaniem Urzędu Miasta Poznania
logo_POZnan_cor9.

 

Informujemy, że z powodu przerwy technicznej Kręgielnia będzie w sierpniu nieczynna

Zapraszamy na kolejne zajęcia w ramach projektu “Ruch i woda” od września 2014r. – w każdą sobotę w godzinach 11 -13
miejsce : ul. Piastowska 40a
kontakt : koordynator Elżbieta Jastrzębowska tel. 693 352 765 oraz opiekun grupy na kręgielni Małgorzata Nowak tel. 607 030 522

Od sierpnia 2014r. wznawiamy zajęcia rehabilitacji grupowej w ramach projektu “Ruch i woda “, w każdą środę w godz 17-18:30
Uwaga! Zmiana lokalizacji – zajęcia odbywać się będą w sali przy ul. Św. Rocha 13
kontakt :koordynator Elżbieta Jastrzębowska tel. 693 352 765

Posted in Projekty, Zajęcia