W dniach 17.07 (poniedziałek) – 31.07.2023 r. (poniedziałek) przebywać będę na urlopie. W związku z tym, biuro w tych dniach będzie nieczynne. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny. bądź mailowy.

Posted in Biuro, Informacje

Posted in Bez kategorii, Biuro, Projekty


Zachęcamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Europejską Platformę Stwardnienia Rozsianego. Badanie jest prowadzone w 26 krajach europejskich a jego celem jest lepsze zrozumienie objawów SM. Chcemy sprawdzić częstość ich występowania, nasilenie, dotkliwość, porównać sposoby radzenia sobie z nimi. Ankieta jest dostępna w języku polskim. Chcemy zobaczyć jak Polska wypada na tle innych krajów europejskich. Wyniki posłużą do dalszych intensywnych działań na rzecz zwiększenia dostępności terapii objawowych i kompleksowej rehabilitacji dla osób na każdym etapie choroby! Link do ankiety: http://impactofms.com/

Posted in Akcje, Informacje

W dniach 17.07 (poniedziałek) – 31.07.2023 r. (poniedziałek) przebywać będę na urlopie. W związku z tym, biuro w tych dniach będzie nieczynne. W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny.

Posted in Biuro