Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska poszukuje Asystenta
Osoby Niepełnosprawnej
Oferujemy:
 zatrudnienie w ramach umowy zlecenie,
 możliwość odbycia praktyki zawodowej,
 elastyczny grafik pracy, do omówienia z podopiecznym i koordynatorem projektu.
Do zadań Asystenta Osoby Niepełnosprawnej należą:
 wizyty domowe u osoby niepełnosprawnej,
 wsparcie z rozwijaniu samodzielności, zaradności życiowej i umiejętności społecznych,
 wsparcie w prowadzeniu zajęć z zakresu samoobsługi, poruszania się i komunikacji interpersonalnej,
 pomoc w wypełnianiu obowiązków związanych z prowadzeniem domu,
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Wymagania:
 wykształcenie pedagogiczne/medyczne/kierunkowe w zawodzie Asystenta Oosby Niepełnosprawnej,
 doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami,
 poszukujemy osób lubiących pracę z ludźmi, sumiennych, komunikatywnych.
Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV na adres: poznan@ptsr.org.pl bądź dostarczenie
osobiste w siedzibie Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Wielkopolska
przy Placu Kolegiackim 12a/218, 61-841 Poznań.
Kontakt: 693 352 765 lub 575 820 561.

Posted in Praca