ZAPRASZAMY  DO  WSPÓLNEGO  WYJAZDU !
Zapraszamy  do  wyboru  i  wspólnego  wyjazdu !
3 teatry. 3 krainy. 3 propozycje.  1 wybór.

W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy sześciodniowe warsztaty o charakterze turystyczno – kulturalnym, w 3-ch różnych dziedzinach sztuki, w 3-ch różnych regionach Polski /morze-niziny-góry/. Stąd jego nazwa ”Trzy teatry. Trzy krainy”.

Zapraszamy na trzy sześciodniowe wyjazdy, w ramach nich warsztaty,:

  1. Morze – MRZEŻYNO, 31 maja – 05 czerwca 2016
  2. Niziny – CIECHOCINEK – 23-28 sierpień 2016
  3. Góry – KARPACZ – 3-8 październik 2016

ad1. teatr ciała TRE, sztuka ruchu, taniec
ad2. sztuki plastyczne, muzykowanie
ad3. sztuka prezentacji, literatura, poezja, teatr

Poza warsztatami – pobyty będą pełne regionalnych atrakcji.

Uczestnikami wyjazdów i warsztatów mogą być osoby z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego.

Zapraszamy naszych członków chorych na SM lub podobną chorobę neurologiczną z zaburzeniami funkcji ruchowych, manualnych, itp. –  z orzeczeniem  o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności. Osobami znacznie niesprawnymi opiekować się będą wolontariusze

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

  • niepełnosprawność ze wzgl. na SM lub podobną chorobę neurologiczną
  • posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym lub lekkim
  • zamieszkanie na terenie woj. wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego,
  • podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rekrutacja jest prowadzona w myśl zasady równości szans w dostępie do proponowanych warsztatów wszystkim naszym członkom mającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszeniowej  z oświadczeniem o danych osobowych

  • drogą pocztową na adres biura Oddziału: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 12A / 218
  • mailową na adres: Jastrzebowska.Elzbieta@gmail.com
  • bądź bezpośrednio do koordynatora lub biura Oddziału

Ze względów organizacyjnych, prosimy osoby zainteresowane o telefoniczny kontakt z koordynatorem ( Elżbieta Jastrzębowska tel. 693 352 765 lub 724 163 408).

O udziale w warsztatach decydować będzie kolejność dostarczenia kart zgłoszeniowych w danej grupie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy kandydatura osoby zostanie dostarczona za późno, albo gdy w danej grupie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności – zgłoszona zostanie większa liczba osób chętnych do udziału w danym warsztacie, zgłoszenia te będą umieszczone na liście rezerwowej. Gdy któryś z uczestników warsztatu zrezygnuje na jego miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Zakwalifikowani na warsztaty spotkają się przed wyjazdem z koordynatorem celem ustalenia szczegółów uczestnictwa i wyjazdu .

Przewidujemy powyjazdowe spotkania – po powrocie z warsztatów przez 2 m-ce – cd aktywności twórczej , jako utrwalenie i wykorzystanie nabytych umiejętności. Prowadzić je będzie instruktor, który był na wyjeździe jako wolontariusz.

KARTA ZGŁOSZENIOWA PDF

KARTA ZGŁOSZENIOWA DOC

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PDF

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DOC

Projekt 3 teatry PDF

 

LIDER PROJEKTU –  PTSR Oddział Wielkopolska w Poznaniu

PARTNERZY –  PTSR Oddział Wojewódzki w Szczecinie   i  PTWzK Oddział w Gorzowie Wlkp.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo PFRON

 

 

Posted in Informacje